En heb je veel ideeën voor leuke bijeenkomsten of voor goede sprekers? En hou je van aanpakken en even iets regelen?

Dan ben jij degene die we zoeken: joost netwerkt heeft praktische mensen nodig die gaan meehelpen in de activiteiten commissie. En liefst iemand die ook bestuurslid wil worden, om daarmee de link te vormen tussen de activiteitencommissie en het bestuur.

Sommige bijeenkomsten zijn eenvoudig qua organisatie; je regelt dan dan alleen de locatie en spreker. Andere activiteiten vergen wat meer tijd en aandacht (outdoor, kennisevent). Altijd is het belangrijk dat er een goed programma samengesteld wordt wat past bij de visie van joost, namelijk: ‘…kennisdeling tussen ervaren en minder ervaren ondernemers op informele wijze stimuleren en de onderlinge contacten versterken’. Dit is natuurlijk heel breed, maar het is wel een voorwaarde voor goede bijeenkomsten.

Is dit iets voor jou laat dan wat van je horen! Mail naar Aggie of bel Monique (06-40302453)